30.04.2014

Rozpoczęcie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Czernichów

 

25.03.2014

Rozpoczęcie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Czernichowie

 

13.01.2014

Rozpoczęcie prac nad projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Brzozówka

 

10.12.2013

Rozpoczęcie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego wschodni obszar sołectwa Rząska

 

30.04.2013

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji architektonicznej terminala pasażerskiego Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury

 

29.04.2013

Rozpoczęcie prac nad projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Czernichów dla terenu położonego w miejscowości Przeginia Duchowna

 

22.04.2013

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego
w Czechowicach–Dziedzicach

 

25.03.2013

Rozpoczęcie prac nad projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nowy Targ 16

 

08.02.2013

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania kwartału ograniczonego ulicami: Mostową, Czystą, Kościuszki oraz Zamkową w Krasnymstawie

 

15.01.2013

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji miejskiej biblioteki publicznej w Świeciu

 

10.10.2012

Rozpoczęcie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru rezerwatu Kajasówka wraz z otoczeniem

 

13.08.2012

Początek...