PROJEKTY

Projektowanie architektoniczne

 

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji architektonicznej terminala pasażerskiego Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury

 

 

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej

i Urzędu Miejskiego w Czechowicach–Dziedzicach

 

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania kwartału ograniczonego ulicami: Mostową, Czystą, Kościuszki oraz Zamkową w Krasnymstawie

 

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji miejskiej biblioteki publicznej w Świeciu

 

Projekt zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Żabiniec w Krakowie

 

Projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Konecznego w Krakowie

 

Planowanie przestrzenne

 

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Alwernia

 

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Laszki

 

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Lisia Góra

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów
dla terenu położonego w miejscowości Przeginia Duchowna

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 16

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koszarawa

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
rezerwatu przyrody Kajasówka

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru

miasta Kędzierzyn - Koźle w rejonie ul. Królowej Jadwigi i Kanału Gliwickiego

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru

gminy Alwernia w miejscowości Okleśna

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru

miasta Kędzierzyn-Koźle w rejonie ulic: Kochanowskiego, Łukasiewicza i Piastowskiej

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica