Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego w Czechowicach–Dziedzicach

 

 

Na przyszłą lokalizację nowego obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach wybrano działkę w zachodniej części miasta. W związku z planowaną rozbudową miasta w kierunku zachodnim zaproponowano szereg rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych dla nowej lokalizacji obiektu i jego otoczenia w skali bliskiego sąsiedztwa oraz całego miasta. Obszar interwencji urbanistycznych zdecydowano się ograniczyć: torami kolejowymi od północy, trasą E74 na zachodzie, ul. Ligocką na południu i winien przenikać się z zagęszczoną strukturą miasta wokół ul. Legionów od wschodu (m. in. z nową lokalizacją Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego). Powyższy obszar stanie się rekreacyjnym zapleczem miasta. Otoczone zielenią stawy, bezpośrednie sąsiedztwo zabudowy jednorodzinnej, niedaleka odległość od centrum, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, lokalnej drogi o niskim natężeniu ruchu oraz łatwość połączenia komunikacyjnego z istniejącymi w mieście obiektami sportowymi (głównie z obiektami MOSIR przy ul. Legionów) stwarzają idealne warunki dla proponowanej funkcji. Ponadto zagęszczenie miasta zabudową mieszkaniową jednorodzinną powinno się odbywać w pierwszej kolejności w omawianej części miasta, stopniowo przechodząc w jego strefy południowe, zachowując odpowiednie dla terenów miejskich skupienie zabudowy. Potencjalne, nowe obiekty przemysłowe powinny być lokalizowane nie w miejscach nowych lecz na istniejących w mieście licznych obszarach poprzemysłowych: możliwie maksymalnie wykorzystując zastaną zabudowę lub jedynie lokalizację.

 

 

Zaproponowano utworzenie sieci czterech ścieżek pieszo-rowerowych łączących centrum miasta, szkoły, bliskie osiedla mieszkalne (zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna), dom spokojnej starości „Złota Jesień” i obiekty MOSIR. Wszystkie trasy łączą się w jednym miejscu, na zachodnim brzegu stawów za ul. Legionów. Znajduje się tu pusta działka przeznaczona w obowiązującym planie miejscowym symbolem 11UP – tereny usług o charakterze publicznym. W lokalizacji tej proponujemy powstanie obiektu rekreacyjno-rozrywkowego. Budynek ten jest otoczony zielenią, od strony stawów posiada duży dach zewnętrzny osłaniający dużą posadzkę drewnianą. Miejsce to może być wykorzystane do organizacji przyjęć okolicznościowych i imprez lokalnych, znajduje się tu również multifunkcjonalna sala sportowa oraz restauracja.

W projekcie za szczególnie ważne uznaliśmy połączenie centrum miasta z nowym obiektem Miejskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego. Trasa pieszo-rowerowa ta jest rozbudowaną wersją jednej z proponowanych tras (trasa nr 1). Bieg swój rozpoczyna w rynku, a kończy na nowym obiekcie rekreacyjno-rozrywkowym przy stawach. Powyższą trasę komunikacyjną traktujemy jako ciąg spajający ze sobą obiekty użyteczności publicznej związane z: edukacją i administracją (szkoły i przedszkole znajdujące się na trasie nr 1 i w jej niedalekiej odległości, nowy obiekt powstały na miejscu dzisiejszego obiektu Biblioteki Miejskiej-filia uczelni wyższej, nowy kompleks obiektów biurowych na przeciwko centrum handlowego „Stara Kablownia”, nowe przestrzenie biurowe wygospodarowane w obiektach wokół rynku-w tym w obecnym obiekcie Urzędu Miasta, nowy Urząd Miasta), kulturą (MDK z przedłużeniem jego funkcji w nowym obiekcie-pawilonie wystawowym i kinie letnim w otoczeniu parku miejskiego), handlem (zadaszony targ miejski z małą architekturą i nową posadzką, nowe modułowe sklepy – „boxy” naprzeciwko projektowanej Biblioteki Miejskiej i Urzędu Miejskiego, centrum handlowe „Stara Kablownia”) i sportem/naturą (parki miejskie: w sąsiedztwie MDK, w sąsiedztwie projektowanej Biblioteki Miejskiej i Urzędu Miejskiego, nowy obiekt rekreacyjno-sportowy przy stawach, stawy i ich naturalne otoczenie). Poza tym na ww. trasie znajdzie się nowy obiekt obsługi komunikacji: parking wielopoziomowy dla licznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w sąsiedztwie Gimnazjum Publicznego nr 2 im. Janusza Kusocińskiego. Stworzenie trasy wymaga przeprojektowanie istniejących ciągów pieszych (w parku miejskim na rogu ul. Mickiewicza i ul. Niepodległości, pomiędzy zabudową przy ul. Mickiewicza), dodanie kilku nowych odcinków (pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie i Gimnazjum Publicznym nr 2 im. Janusza Kusocińskiego, pomiędzy ul. Jana Sobieskiego do projektowanego parku miejskiego, od domu spokojnej starości „Złota Jesień” przy ul. Zacisze aż po nowy obiekt rekreacyjno-rozrywkowy na zachodnim brzegu stawów).

 

 

Forma architektoniczna obiektu jest ascetyczna, a skalą nie dominuje nad otoczeniem. Prosta forma obiektu wprowadza w przestrzeń miasta nową jakość, stając się jednocześnie ikoną miejsca. Zastosowany pionowy podział okien organizuje i uspokaja otaczającą przestrzeń. Akcent narożników budynku, w postaci przeszkleń ze szkła profilowanego, dodatkowo podkreśla podział okienny oraz wprowadza element charakterystyczny. Główne wejście do budynku od strony placu wyróżniono poprzez przeszklenie w płaszczyźnie elewacji.

Zarówno budynek biblioteki jak i urzędu miejskiego posiadają otwarcia na wewnętrzne atria, które wpuszczają światło do wnętrza kompleksu, a tym samym urozmaicają i polepszają odbiór wnętrza.