Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji miejskiej biblioteki publicznej

w Świeciu

 

 

Zdecydowano się na zaprojektowanie budynku parterowego o skrajnych wymiarach 35,75x43,0 m
z częściowym podpiwniczeniem do strony zachodniej. Całkowita wysokość budynku jest stała i wynosi 5,10 m ponad poziom terenu. Funkcja jaki i gabaryty projektowanego budynku pozostają w zgodności z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego.

 

 

Kontekst architektoniczny miejsca jest nieuporządkowany: sąsiednie budynki mają bardzo zróżnicowaną skalę, posiadają różne ukształtowaną geometrię dachu oraz nie tworzą dających się ustalić linii zabudowy. Wobec tak niesprecyzowanego kontekstu urbanistycznego, z którego nie sposób wyodrębnić przestrzennego motywu przewodniego zdecydowano się na formalne odcięcie projektowanego budynku od otaczającego kontekstu urbanistyczny oraz wtopienie go w istniejącą konfigurację terenową.

Głównym założeniem projektowym w zagospodarowaniu terenu jest jego podział na trzy strefy. Pierwsza strefa, przedpole budynku, stanowi publicznie dostępny plac z miejscami do siedzenia, pięcioma miejscami postojowymi (w tym dwa miejsca postojowe dla niepełnosprawnych) oraz komponowaną zielenią. Otwarta przestrzeń placu koresponduje ze znajdującym się po drugiej stronie ul. Sienkiewicza parkiem. Drugą strefą w zagospodarowaniu terenu jest parterowy budynek biblioteki. Trzecie strefa to ogród pomiędzy biblioteką, a wschodnią granicą działki – jest on celowo izolowany budynkiem biblioteki od ulicy, a położony u podstawy skarpy zapewnia odpowiednią kameralność użytkownikom. Budynek został usytuowany na działce tak aby racjonalnie ją podzielić w wspomniane wyżej strefy.

 

 

Funkcję biblioteki kształtowano przede wszystkim w oparciu o wytyczne programu funkcjonalno-użytkowego oraz o kryteria przyznawania certyfikatu Biblioteka+.

Zaproponowano układ podzielony na dziewięć stref: 1. Strefa obsługi (stanowisko obsługi, szatnia), 2. Strefa dla dorosłych (księgozbiory dla dorosłych, czytelnia dla dorosłych, miejsca do pracy dla dorosłych), 3. Strefa dla dzieci i młodzieży (księgozbiory dla dzieci i młodzieży, powierzchnia dla dzieci, powierzchnia dla dzieci starszych i młodzieży), 4. Sala wielofunkcyjna, 5. Administracja biblioteki, 6. Zaplecze sanitarne, 7. Pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, 8. Pomieszczenia techniczne, 9. Komunikacja. Czytelnie i miejsca do pracy są zlokalizowane bezpośrednio przy otwartych księgozbiorach – takie rozwiązanie zapewnia łatwy i nieskrępowany dostęp użytkownikom do zbiorów. Czytelnie i przestrzeń do pracy są oddzielone od księgozbiorów ścianami szklanymi aby zapewnić odpowiedni komfort użytkownikom, a jednocześnie nie izolują tak bardzo poszczególnych pomieszczeń co daje poczucie ciągłości przestrzeni wnętrz.

Rozwiązania konstrukcyjne (wolny plan) zapewniają łatwość dostosowania aranżacji wnętrz do zmieniających się potrzeb, których nie dało się przewidzieć na etapie powstawania budynku.

 

 

Forma architektoniczna biblioteki jest minimalistyczna, a skalą wtapia się w otoczenie. Oryginalna forma obiektu wprowadza w przestrzeń Świecia nową jakość, stając się jednocześnie rozpoznawalną i nierozerwalnie zespoloną z instytucją ikoną miejsca.

W rzucie, w północno-wschodnim narożniku, zostało wydzielone patio z bezpośrednim dostępem z czytelni i przestrzeni do pracy. Patio oddzielone od ogrodu ażurową konstrukcją stanowi swoisty przedsionek pomiędzy przestrzenią ogrodu, a wnętrzem biblioteki.

Zastosowany pionowy podział okien, w rytmie przywodzącym na myśl kolumnadę, organizuje i uspokaja otaczającą przestrzeń. Akcent, w postaci barwionych, skośnych szpalet okiennych, dodatkowo podkreśla podział okienny oraz wprowadza element charakterystyczny (rozpoznawczy). Główne wejście do budynku od strony placu wyróżniono poprzez cofnięcie w płaszczyźnie elewacji. Do budynku można się dostać jeszcze czterema wejściami drugorzędnymi: od strony południowej i od strony patio.